u2_logo es.sk_logo
Counter Strike 1.6 - Pravidla Ligy

#0 Základní ustanovení

Tresty odečtením bodů

Důvod Počet bodů
Cheating
-100
Nadávky/nevhodné jméno/spam
-5
Nedodání IE dema
-20
Nedodání IP
-10
Nedodání SG
-10
Nedostavení na zápas
-10
Nepovolený host
-20
Nesmyslný protest
-5
Nesmyslný screen či externí odkaz u zápasu
-5
Ovládání serveru
-5
Podvod ligy
-20
Použití 16bit a jiné grafiky jak OpenGL
-30
Použití nepovolených skriptů
-30
Status BANNED/ZÁKAZ
-20
Vulgární a nevhodné názvy/popisy
-20 až -50
Zakázané modely
-10

Tresty odečtením kol

Důvod
Počet kol
Bugování map + tichá bomba/defuse
-3 kola
Knife liga - použití granátu
-3 kola
Knife liga - zranění nepřítele jinou zbraní než nožem
-3 kola
Nakupování AIM, AWP, FUNNY PISTOLS
-3 kola
Neodevzdání kola, poškození soupeře 3. stranou
-3 kola
Neposkytnutí pauzy/nepovolená pauza
-3 kola
Použití AWP/SCOUT na AIM mapě
-3 kola
Použití jiné než základní zbraně na AWP mapě
-3 kola
Zakázané pozice
-3 kola

Tresty kontumací

Důvod
Cheating
Kick ze serveru
Knife liga - zabití jinou zbraní než nožem
Left ze zápasu (ponechaný výsledek)
Nepovolené příkazy
Nepovolený host
Opakované nakupování AIM, AWP, FUNNY PISTOLS
Použití 16bit a jiné grafiky jak OpenGL
Použití štítu
Respawn
Status BANNED/ZÁKAZ

0.1 - Každý registrovaný uživatel je povinen dodržovat pravidla níže sepsaná.
0.2 - Každý registrovaný uživatel je povinen dodržovat morální a etické kodexy.
0.3 - Slovo administrátora (dále jen admin) má větší váhu než pravidla zde uvedená a proto respektujte jeho rozhodnutí. V případě nesouhlasu či stížnosti si podejte protest "Špatné vyjádření ligového admina" nebo kontaktujte hlavního ligového admina a slušně a srozumitelně sdělte svůj problém.
0.4 - Portál SHIFTERS.eu si vyhrazuje právo změnit jakékoli z uvedených pravidel, a to i v průběhu sezóny, s tím, že o všech změnách v pravidlech bude každý uživatel informován prostřednictvím novinky. Neznalost pravidel nikoho neomlouvá.
0.5 - Respektujte adminy a oni budou respektovat Vás.
0.6 - Veškeré problémy řešte slušně a srozumitelně. Ušetříte tím práci adminům a urychlíte proces řešení problémů.
0.7 - Procesní řízení ohledně cheatingu se posuzuje dle českých právních principů trestního práva.

Čtěte také: Pravidla webu
Turnajová pravidla
Pravidla public serverů

Obsah pravidel

 1. #0. Základní ustanovení
 2. #1. Obecná pravidla ligových zápasů
 3. #2. Nastavení klienta
 4. #3. Servery a nastavení
 5. #4. Seznam lig
 6. #5. Mapy a zakázané pozice
 7. #6. Bugování
 8. #7. Průběh zápasu
 9. #8. Přerušení zápasu
 10. #9. Kick/left ze zápasu
 11. #10. IE dema a SG testy
 12. #11. Modely
 13. #12. Host v zápase
 14. #13. Žádosti, protesty
 15. #14. Cheating
 16. #15. Pravidla PlayOff
 17. #16. Anti-Cheat
 18. #17. Knife liga

#1 Obecná pravidla ligových zápasů

Smazání zápasu
1.1 - V případě situace, kdy po přijetí výzvy/hledání soupeře zjistíte, že nemůžete zápas odehrát, musíte nejpozději do 10 minut od času zápasu do komentáře napsat pádný důvod, kvůli kterému chcete zápas smazat/nemůžete zápas odehrát. Pokud tak neučiníte nebo admin neshledá váš důvod závažným, bude váš klan potrestán odečtením bodů za nedostavení (za předpokladu, že soupeř dodá potřebné screenshoty).
Napojení na server, IP adresa a heslo
1.2 - Klan, který obstaral server, je povinen dodat IP adresu a heslo (taktéž PW nebo password) od funkčního serveru pro oba týmy nejpozději do 10 minut od času zápasu. Následně se oba klany musí dostavit na server nejpozději do 10 minut od dodání IP adresy a hesla, neboť v tomto čase již musí zápas začít.
1.3 - V případě nedostavení na server musí být jako důkaz uploadnut (nahrán do screenshotů u zápasu) screenshot statusu ze hry, kde je vidět hostname, tcp/ip, map a všichni hráči zápasu s vypsaným steamID, a screenshot ze hry s tabulkou skóre a vypsaným thetime v chatu (i kdyby na serveru nebyl plug-in pro thetime).
1.4 - Za nedodání IP adresy a hesla nebo nedostavení na zápas bez udání pádného důvodu následuje trest odečtením bodů a smazání zápasu.
Kontumace
1.5 - Kontumace je ve většině případech 1:0 pro vítěznou stranu. Výjimkou je odpojení ze zápasu, kdy se ponechává výsledek.
Ostatní
1.6 - V průběhu zápasu (celý čas na serveru - rozehra, SG round, knife round, LIVE i po posledním kole zápasu) mají hráči zakázáno mít nebo si měnit nick, který jakkoli pobuzuje či uráží soupeře a nebo je v rozporu s pravidly. Stejně tak je zakázáno používat say pro spam nebo urážení soupeře. Při prokázání takového nicku nebo saye (např. screenshot tabulky s thetime vypsaným v chatu) bude udělen trest klanu odečtením bodů a osobní trest proviněnému hráči (vše na uvážení admina).
1.7 - Aby mohl být zápas uznán, musí být dodány základní screenshoty, což jsou status, GH a GG, a nesmí být nijak upravené (ani obyčejná nechtěná čárka z malování). Status musí být ze hry a musí být vidět hostname, tcp/ip, map a všichni hráči zápasu s vypsaným steamID (v lize 5on5 je to 10 hráčů) + HLTV, pokud na serveru nějaké je, a nebo přes Complexity Demo Player, kde jsou vidět všichni hráči včetně jejich steamID, s uploadnutým IE demem pro případnou kontrolu. Screenshoty GH a GG musí být ze hry s tabulkou skóre nebo z Complexity Demo Player a musí být jasně poznat výsledek zápasu. V případě porušení těchto podmínek může být (a s největší pravděpodobností bude) screenshot považován za neplatný. Pokud bude výsledek nejasný nebo některý ze screenshotů neplatný, bude zápas smazán. Výjimka je v případě nedostavení na zápas, kdy stačí 2 screenshoty (viz pravidlo 1.3).
1.8 - Zápas se hraje systémem MR15. Tento systém se hraje na 15 kol za jednu stranu (poté se mění strany) s tím, že zápas končí ve chvíli, kdy jeden z klanů získá celkem 16 bodů (vyhraje 16 kol), nebo bude po 30 kolech remíza 15:15.
1.9 - Hráč se statusem ZÁKAZ nebo BANNED na SHIFTERS.eu nesmí nastoupit k žádnému zápasu (tedy nesmí ani hostovat) na SHIFTERS.eu, i kdyby byl zabanován za sebemenší hloupost. Pokud se tak stane, zápas bude zkontumován a proviněný klan bude potrestán odečtením bodů.
1.10 - Pokud bude hrát zabanovaný host, dostane hráč, který žádost o hosta podal, ban na 3 dny za podvod ligy. Pokud bude hrát zabanovaný hráč, který je v klanu, ban se mu prodlouží o 3 dny za "podvod ligy". Při opakování se bude trest navyšovat.
1.11 - Hráč se zákazem hraní bez AC na SHIFTERS.eu musí nastoupit ke každému zápasu (včetně hostování) se zapnutým AC. Pokud tak neučiní, bude hráč potrestán osobním banem.
1.12 - Po každém napojení na server je hráč povinen udělat SG test a natáčet demo. V případě, že hráč má spuštěný SHIFTERS.eu Anti-Cheat, není povinen dělat ani dodat SG test. Občas může AC detekovat 16 bit, i když hráč má 32 bit, proto doporučujeme dělat SG test a při takovéto chybné detekci dodat platný SG test jako důkaz.
1.13 - Pokud kterýkoli člen admin teamu zjistí, že některý klan potvrzuje falešné zápasy nebo zadává špatné výsledky (například 16:0 když zápas skončil 16:3 nebo se soupeř odpojil ze zápasu) za účelem získání bodů, bude daný klan potrestán odečtením bodů za každý takový zápas a hráčům, kteří se na podvodu ligy podíleli, udělen ban v délce až 7 dnů.
1.14 - Každý klan je povinen zadat výsledek, který je na dodaných screenshotech, a ten také potvrdit. Při porušení tohoto pravidla může být klan potrestán (viz pravidlo 1.13).
1.15 - Pokud hráči v zápase zapomenou udělat status, je možné to napravit pomocí programu jménem compLexity Demo Player. Tento program dokáže z dema vytáhnout potřebné informace. Pokud bude takovýto status dodán, bude zápas uznán.
1.16 - Každý CR (zakladatel klanu) zodpovídá za vlastní klan, proto by měl zvážit, komu dá CL (clan leader - hráč s těmito právy může např. vyzvat jiný klan nebo podávat protesty). Pokud se hráč v klanu proviní např. podáváním nesmyslných či pravidla porušujících protestů, mohou být potrestáni (např. blokací na podávání protestů nebo banem) jak hráč, který se provinil, tak CR.
1.17 - Po 24 hodinách je možné si zápas potvrdit samostatně, případně pokud budou dodány screenshoty a zadán výsledek, bude potvrzen systémem automaticky. V případě zadání jiných výsledků, než na přiložených screnshotech, bude zadavatel výsledků potrestán (viz pravidlo 1.13).
1.18 - Pokud nebudou dodány screeenshoty a nebude zadán výsledek, systém smaže zápas po 24h automaticky.
1.19 - Hráči, kteří jsou v době zápasu platnými hráči klanu, mohou kdykoli nastoupit do zápasu (tedy mohou vystřídat jiného hráče), pokud nepřesáhnou množství povolených hráčů v dané lize.
1.20 - Pokud klan bude mít zápas (přijme zápas/výzvu soupeře či bude přijat soupeřem), je povinen jej odehrát (ve vyjímečných případech může být zápas smazán, pokud bude dodán důvod - viz pravidlo 1.1). V případě odmítnutí odehrání zápasu a zadání hledání nového soupeře (či přijmutí hledajícího) budou všichni hráči klanu potrestáni zákazem hraní ligových zápasů i turnajů na dobu 7 dní. Při opakování se bude trest zvyšovat. Výjimkou jsou situace, kdy dojde k přijetí 2 zápasů ve stejnou chvíli.
1.21 - Při řešení zápasu platí pravidlo většího prohřešku (seznam od nejvyššího po nejnižší):
1) cheating
2) status BANNED/ZÁKAZ
3) neodeslaná data AC/hraní bez AC
4) nepovolený host
5) nedodání dema
6) použití 16bit/jiné grafiky než OpenGL
7) nedodání SG
8) nepovolený příkaz
9) respawn
1.22 - Všichni ligoví admini, cheathunteři i vedení portálu mají právo si v případě potřeby (podezření z cheatingu) vyžádat IE demo ze zápasu od jakéhokoli hráče, a to i v případě, že v zápase byla podaná neplatná žádost či nebyla podaná vůbec. Z tohoto důvodu jsou hráči povinni uchovávat demo po dobu následujících pěti dní po odehrání zápasu. V případě vyžádání dema (přes pm nebo jinak) musí daný hráč demo dodat do 48 hodin. Pokud tak neučiní, bude zabanován na jeden měsíc za nedodání svého dema a možné zakrývání cheatingu. V žádném případě nebude brán ohled na to, že jste demo omylem smazali a podobně.
1.23 - Pokud bude účet zabanován za MU (Multiúčet), bude zápas vyřešen jako by byl daný účet zabanován před zápasem (a to i kdyby se na to přišlo až po zápase). Zároveň platí pravidlo 13.13 (doba platných protestů).
1.24 - V případě odmítnutí serveru musí klan, který server odmítl, dodat náhradní. Pokud tak neučiní, musí zápas odehrát na serveru, který byl dodán jako první. Pokud klan, který server odmítl, dodá server, který se nebude líbit klanu, který měl server obstarat, bude zápas smazán.
1.25 - Obecně je zakázané používat externí programy, které zvýhodňují hráče ve hře (např. cheaty a programy pro zvýšení jasu).
1.26 - Za narušování zápasu (např. opakované napojení na server, "ukradnutí serveru", po napojení střelba do hráčů), kterého daný uživatel není součástí, bude takový narušitel potrestán banem na 7 dní (nutné dodat důkazy - např. status se steamID nebo demo).
1.27 - Za přidávání externích odkazů nebo screenshotů k zápasu, který s daným zápasem nemají nic společného, může být klan potrestán odečtením bodů a daný uživatel osobním trestem.
1.28 - Každý zápas musí být řádně odehrán. V případě porušení tohoto pravidla bude zápas smazán a klany a uživatelé podílející se u takového podvodného zápasu mohou být potrestáni odečtením bodů a osobním trestem.
HLTV
1.29 - Každý klan má právo napojit na server HLTV. Pokud je volný pouze 1 slot, vyhrává první HLTV na serveru. Dodání HLTV je povinné pouze na vyžádání od admina. Za nedodání vyžádaného HLTV může admin potrestat klan odečtením bodů a jednotlivým hráčům udělit osobní trest.
1.30 - Delay u HLTV musí být minimálně 90 vteřin.

#2 Nastavení klienta

2.1 - Všichni hráči jsou povinni mít nastavenu grafiku OpenGL a bitovou hloubku 32bit.
2.2 - Je zakázané měnit hodnoty příkazů, které zvýhodňují hru (zvyšují FPS, ovlivňují smoke, zvyšují jas ve hře, ...), na jiné než původní (defaultní). Pokud si nebudete jisti, které příkazy můžete a které nemůžete používat, kontaktujte hlavního ligového admina.
2.3 - Je obecně zakázáno používat scripty nebo měnit modely za jiné, než defaultní. Více v sekci #11 Modely.

#3 Servery a nastavení

3.1 - Na špatně nastavený server si můžete stěžovat pouze před LIVE. Warmup slouží k vyzkoušení si serveru. V průběhu LIVE už není možná výměna serveru (neplatí v případě, že se na tomto kroku shodnou obě strany).
3.2 - V případě spadnutí serveru musí jeden z klanů dodat server náhradní. Pokud tak neučiní, bude zápas smazán. Po napojení na nový server se pokračuje od stavu před padnutím serveru (viz pravidlo 8.7). Jako důkaz, že server spadnul, stačí vyfotit tabulku s červeným výpisem v pravém horním rohu (Connection Problem).
3.3 - Klan, který obstaral server, je povinen server ovládat a kickovat hráče, kteří nehrají ani za jeden klan. V případě, že takový hráč poškodí soupeře (např. že zabije nebo poraní hráče), musí klan, který má server na starost, soupeři darovat jedno kolo (např. tím, že si dají kill do konzole). Pokud tak neučiní, může být potrestán odečtením kol.
3.4 - Pokud klan, který server neobstaral, bude ovládat server takovým způsobem, že znepříjemní hru soupeři (opakovaný restart při rozehře, nastavení knife roundu dříve, než soupeř stihne udělat SG a podobně), bude mu udělen trest odečtením bodů.
3.5 - Pokud je na serveru nastavena spawn ochrana, může trvat nejdéle 3 vteřiny.
3.6 - Nastavení serveru:
pausable 0/1
mp_autokick 0
mp_autoteambalance 0
mp_buytime 0.25
mp_consistency 1
mp_c4timer 35
mp_fadetoblack 0/1
mp_flashlight 1
mp_footsteps 1
mp_forcecamera 2
mp_forcechasecam 2
mp_friendlyfire 1
mp_freezetime 10
mp_hostagepenalty 0
mp_limitteams 6
mp_logfile 1
mp_logmessages 1
mp_logdetail 3
mp_maxrounds 30
mp_playerid 1
mp_roundtime 1.75
mp_startmoney 800
mp_timelimit 0
mp_tkpunish 0
mp_winlimit 0
sv_aim 0
sv_lan 0
sv_airaccelerate 10
sv_airmove 1
sv_allowdownload 1
sv_allowupload 1
sv_clienttrace 1
sv_clipmode 0
sv_cheats 0
sv_gravity 800
sv_maxrate 25000
sv_maxupdaterate 101
sv_minrate 2500
sv_maxspeed 320
sv_stats 0
sv_region 3
sv_proxies 1
log on
allow_spectators 1
decalfrequency 60
edgefriction 2
host_framerate 0
sys_ticrate 10000

#4 Seznam lig

1on1, 2on2 AIM
4.1 - Je zakázáno používat AWP/SCOUT. Za každé použití bude klan potrestán odečtením kol.
4.2 - SpawnKill (dále jen SK) je povolen.
4.3 - Musí být nastavený příkaz mp_freezetime 0.
4.4 - Je zakázáno nakupovat (zbraně, vesty, granáty, náboje, ...). Při nakoupení musíte tuto věc okamživě zahodit. Při použití nakoupené věci je proviněný klan potrestán odečtením kol z konečného výsledku. Při opakování (2x a více) je zápas zkontumován.

1on1, 2on2, 3on3 AWP
4.5 - Je zákázáno používat jakoukoli jinou zbraň, než AWP, KNIFE nebo zbraně, které dostanete na spawnu (většinou usp a glock).
4.6 - SK je povolen.
4.7 - Musí být nastavený příkaz mp_freezetime 0.
4.8 - Je zakázáno nakupovat (zbraně, vesty, granáty, náboje, ...). Při nakoupení musíte tuto věc okamživě zahodit. Při použití nakoupené věci je proviněný klan potrestán odečtením 3 kol z konečného výsledku. Při opakování (2x a více) je zápas zkontumován.

1on1, 2on2 FUNNY PISTOLS
4.9 - Je povoleno používat AWP (na rozdíl od AIM ligy, kde je to zakázáno).
4.10 - SK je povolen.
4.11 - Musí být nastavený příkaz mp_freezetime 0.
4.12 - Je zakázáno nakupovat (zbraně, vesty, granáty, náboje, ...). Při nakoupení musíte tuto věc okamživě zahodit. Při použití nakoupené věci je proviněný klan potrestán odečtením 3 kol z konečného výsledku. Při opakování (2x a více) je zápas zkontumován.

2on2, 3on3, 4on4, 5on5 CLANBASE/LADDER
4.13 - Je zakázáno používat štít (použití berte "jít se štítem proti soupeři"). Za jedno použití štítu v průběhu LIVE je kontumace zápasu. V případě, že hráč koupí štít, je povinen jej ihned zahodit (dropnout).
4.14 - Musí být nastaven příkaz mp_freezetime 10.

#5 Mapy a zakázané pozice

1on1, 2on2 AIM
aim_b0n0
aim_headshot
aim_lazy
aim_map
aim_map2
aim_sk_ak_m4
ak_47

1on1, 2on2, 3on3 AWP
aim_awp
aim_sk_awp
awp_gowenna
awp_india
awp_ruins
awp_space

1on1, 2on2 FUNNY PISTOLS
aim_deagle
aim_elites
aim_glock
aim_map_deagle
aim_map_usp
fy_dustworld
fy_iceworld16
fy_pool_day
fy_simpsons
fy_snow

2on2, 3on3, 4on4, 5on5 CLANBASE/LADDER
de_aztec
de_cpl_fire
de_cpl_mill
de_cpl_strike
de_dust
de_dust2
de_forge
de_inferno
de_mirage
de_nuke
de_train
de_tuscan

Změna mapy
5.1 - Je možné odehrát jinou mapu, než je uvedena v detailu zápasu. Pro uznání změny musí být některý z těchto důkazů:
1) screenshot s thetime a tabulkou skóre, kde je jasně vidět, že soupeř souhlasí se změnou mapy (konzole neplatná)
2) demo s časem, kde je vidět, že soupeř povolil změnu mapy
3) souhlas v komentáři u zápasu

Zakázané pozice
5.2 - Tyto pozice jsou povolené v případě, že hráč nijak nevyužívá bugu mapy (např. vidí přes texturu a podobně)!
5.3 - Bude-li hráč přistižen, jak zneužívá bugu na zakázané pozici (důkaz nutný!), bude proviněný klan potrestán odečtením kol.
5.4 - Seznam zakázaných pozic:
1.Pozice (de_dust2)
2.Pozice (de_dust2)
3.Pozice (de_dust2)
4.Pozice (de_inferno)
5.Pozice (de_nuke)
6.Pozice (de_nuke)

#6 Bugování

6.1 - Je zakázané využívat bugů a glitchů mapy a hry (flash bug, vyhazování skrz střechy, dívání přes texturu apod). Za porušení tohoto pravidla následuje odečtením kol za každý provedený a následně prokázaný bug.
6.2 - Zákaz pokládání tiché bomby nebo do krabic. Bomba musí být vidět a slyšet a musí být v dosahu pro zneškodnění posledním CT. V případě prokázání porušení tohoto pravidla je stejný trest jako za bugování mapy (odečtení kol po zápase).
6.3 - Zákaz zneškodňování bomby bez defaultního zvuku (např. pomocí bliknutí světla). Trest je stejný, jako za bugování mapy (odečtení kol po zápase).
6.4 - Pokud bude hráč zabit a respawne se 2x v jednom kole, bude zápas zkontumován v neprospěch jeho klanu.

#7 Průběh zápasu

LADDER/CLANBASE
SG TEST (v případě spuštění přes AC není povinné)
KNIFE ROUND
LIVE
AIM/AWP
KNIFE ROUND
LIVE

7.1 - Před zahájením SG testu, knife roundu a live se musí klany domluvit, že jsou všichni jejich hráči připraveni ke hře. Na přípravu však mají nejvýše 10 minut od dodání IP, poté musí zápas začít i bez připravených hráčů.
7.2 - Každý hráč smí za kolo koupit a použít maximálně 1x HE granát, 2x flash granát a 1x SG granát. Za porušení tohoto pravidla následuje trest odečtením kol.
7.3 - Pokud jeden klan neumožní live (např. kickne soupeře ze serveru před začátkem zápasu), bere se zápas jako nedostavení klanu, který neumožnil live. V takovém případě je nutné dodat status a důkaz o neumožnění live (například demo s časem, screenshot o vyhození ze serveru apod.).
7.4 - Jakmile zápas začne, oba klany souhlasí se hrou (i kdyby se jeden klan dostavil v menším počtu než je požadované) a není možné podat protest o nedostavení.
7.5 - Zápas (live) musí začít za stavu 0:0. Pokud dojde k chybě a zápas začne s jiným stavem (např. 0:1), je klan, který server zaobstaral, povinen zastavit zápas a začít odznova se stavem 0:0 (buď samovolně nebo na upozornění soupeřem). V případě, že zápas započne s jiným stavem než 0:0 a první kolo bude odehráno, akceptují oba klany tuto "chybu" a není možné již reklamovat znevýhodnění jedné strany. Při prokázaném zneužití tohoto pravidla (restart live kvůli lepšímu spawnu) bude klan, který server restartoval, potrestán odečtením 3 kol.
7.6 - K zahájení a dohrání zápasu musí být na serveru určitý počet hráčů:
5on5 - k zahájení 4, k dohrání 3
4on4 - k zahájení 3, k dohrání 2
3on3 - k zahájení 3, k dohrání 2
2on2 - k zahájení 2, k dohrání 1
1on1 - k zahájení 1, k dohrání 1
KNIFE ROUND
7.7 - Při knife roundu je zakázáno použít jinou zbraň než nůž (knife). V případě poranění soupeře jinou zbraní než nožem se knife round kontumuje ve prospěch poškozeného klanu.
7.8 - Chodí se na jedno předem určené místo a je zakázáno naběhnout soupeřům do zad (např. v de_inferno se zvolí střed a jeden hráč oběhne přes banán druhému klanu do zad). V případě porušení tohoto pravidla bude knife round zkontumován ve prospěch poškozeného klanu.
7.9 - V případě, že jeden klan bude utíkat (zdržovat) déle jak 20 vteřin, bude knife round automaticky zkontumován v jeho neprospěch.

#8 Přerušení zápasu

Pauza
8.1 - Každý klan má právo na jednu pauzu (při GH může být i hraná) v délce maximálně 5 minut.
8.2 - Aby žádost o pauzu byla platná, musí být podána ve freeze time (u aim/awp/fp na začátku kola) a musí být jasně vidět, že se jedná o pauzu (tedy např. výraz "next pauza"). Doporučujeme vypsat thetime a udělat screenshot s tabulkou jako důkaz, že jste zažádali o pauzu. Klan, který obstaral server, je povinen poskytnout pauzu následující kolo ve freeze time (u aim/awp/fp na začátku kola). Pokud tak neučiní, bude potrestán odečtením kol (musí být dodán adekvátní důkaz o neposkytnutí pauzy - např. demo).
8.3 - O pauzu lze zažádat už při rozehře a při GH (může být hraná). V těchto případech nemusí být žádost podaná 1 kolo předem.
8.4 - Unpause může být až po pěti minutách od začátku pauzy nebo v případě, že jsou oba klany připravený ke hře. Pokud klan dá unpause dříve, než je soupeř připraven ke hře a neuběhlo ještě 5 minut od začátku pauzy, bude klan, který dal unpause, na konci zápasu potrestán odečtením kol.
8.5 - V případě, že na serveru nejde pauza, musí klan, který obstaral server, při dodání IP do komentáře oznámit tuto skutečnost druhému klanu. Pokud se to soupeři nebude líbit, je povinen dodat server s pauzou. V případě neoznámení tohoto faktu bude klan, který server obstaral, potrestán odečtením kol za neumožnění vyžádané pauzy.
8.6 - V případě nepovolené pauzy bude klan, který dal pauzu, po zápase potrestán odečtením kol.

Restart
8.7 - Pokud dojde v průběhu hry k restartu serveru třetí stranou (server restartuje hráč pojící se na server a nebo server padne), nastaví se startmoney na $5000 a zápas se dohraje systémem MR15 od výsledku před restartem. Po domluvě může být zápas odehrán od začátku.
8.8 - Pokud dojde k úmyslnému restartu, bude zápas zkontumován v neprospěch klanu, který server restartoval.
8.9 - Pokud dojde k restartu a nebude jasné, který klan server restartoval, bude zápas smazán.

#9 Kick/left ze zápasu

9.1 - Za kicknutí soupeřem ze serveru v průběhu zápasu je kontumace 1:0. Aby byla kontumace uznána, musí být dodány screenshoty statusu a konzole, kdy a kým byl hráč kicknut (kicked by ...).
9.2 - V případě, že se soupeř odpojí (leftne) ze zápasu, musí být uploadnutý status ze začátku zápasu, tabulka skóre s thetime vypsaným v chatu a screenshot konzole v momentě, kdy soupeř leftl (většinou se tam vypíše nick hráče a za ním „dropped" a "left the game“). V takovém případě bude výsledek ponechám a vítězem zápasu se stane klan, který neleftl (odejde-li soupeř za stavu 15:10 pro vás, bude výsledek 16:10, bude-li však stav 15:10 pro soupeře, bude výsledek 15:15).
9.3 - Klan, který se odpojí ze zápasu, nemá nárok na podání žádosti ani protestu. Pokud budou některé screenshoty chybět, bude zápas smazán.
9.4 - Admin může kdykoli smazat zápas nebo změnit jeho výsledek, když bude mít pocit, že kicknutí/odpojení bylo sporné (např. na server se napojil jiný hráč, který kickoval), nebo není dostatek důkazů o tom, jaké bylo skóre.

#10 IE dema a SG testy

10.1 - Každý hráč je povinen točit demo od začátku zápasu. V případě, že demo nebude celé, může (ale nemusí) být admin shovívavý a až 3 kola odpustit. Pokud na demu chybí 4 kola a více, je demo bráno jako nedodané.
10.2 - SG test je platný pouze v případě, že je vidět smoke, vypsaný thetime v chatu (i pokud na serveru thetime nejde), tabulka skóre a net_graph (nezáleží na typu). Dále SG test nesmí být nijak upravován a musí být dodán v základním formátu a to .BMP (né .JPG!). Za prokázaný 16bit je kontumace a trest odečtením bodů, za neplatný či nedodaný SG test je trest odečtením bodů.
10.3 - Pokud hráč dodá SG test, který udělal z dema, bude to považováno jako nedodaný SG test.
10.4 - Každý hráč je povinen dodat demo nebo SG (dále jen média) do 48 hodin od podání platné žádosti. Demo dodané byť o minutu později bude považované za nedodané.
10.5 - Vyřešení zápasu v případě nedodní médií:
Klan A porazí klan B
- Pokud klan A nedodá požadovaná média, bude zápas smazán a klan A potrestán odečtením bodů.
- Pokud klan B nedodá požadovaná média, výsledek zápasu zůstává a klan B bude potrestán odečtením bodů.
- Pokud ani jeden z klanů nedodá požadovaná média, bude zápas smazán a oba klany budou potrestány odečtením bodů.
Klan A remizuje s klanem B
- Pokud klan A nedodá požadovaná média a získá více bodů než klan B, bude zápas smazán a klan A potrestán odečtením bodů.
- Pokud klan A nedodá požadovaná média a získá stejný nebo menší počet bodů než klan B, výsledek zápasu zůstává a klan A bude potrestán odečtením bodů.
- Pokud ani jeden z klanů nedodá požadovaná média, bude zápas smazán a oba klany budou potrestány odečtením bodů.

10.6 - Média musí být dodány v externích odkazech. Pokud budou v komentáři zápasu, budou se brát jako nedodaná. Pokud hráč, po kterém je požadované demo, je host v zápase a nebo již není členem klanu, musí jeho média dodat do externích odkazů některý z hráčů klanu.
10.7 - Pokud budou média dodána v externím odkazu, ve kterém bude chyba (např. bude přebývat pomlčka: "http://www.shift-ers.eu/..."), bude odkaz uznán v případě, že bude upraven a znovu dodán funkční.
10.8 - Dodané demo musí být komprimováno (uloženo v .rar nebo .zip), jinak bude považováno za nedodané.
10.9 - Povolené hostingy (servery, kam můžete svá média uploadovat):
sendspace.com
leteckaposta.cz
uloz.to

10.10 - V případě uploadnutí médií na jiný hosting rozhodne admin, zdali takový hosting povolí nebo ne.
10.11 - Pokud uživatel dodá fake média (např. demo z jiného zápasu, nesmyslný odkaz apod.) nebo nedodá vůbec, bude to považováno za podvod ligy. Klan bude potrestán odečtením bodů a proviněný uživatel dle následující tabulky (tresty u ligy a turnajů se sčítají):
1. nedodání dema - bez trestu
2. nedodání dema - zákaz hraní ligy nebo turnajů na 14 dní (dle zápasu, ve kterém došlo k nedodání)
3. nedodání dema - zákaz hraní ligy a turnajů na 1 měsíc
4. nedodání dema - zákaz hraní ligy a turnajů na 2 měsíce
5. nedodání dema - zákaz hraní ligy a turnajů na 4 měsíce
6. nedodání dema - ... vždy dvojnásobek předchozího trestu
-----
1. fake demo - zákaz hraní ligy nebo turnajů na 14 dní (dle zápasu, ve kterém došlo k nedodání)
2. fake demo - zákaz hraní ligy a turnajů na 1 měsíc
3. fake demo - zákaz hraní ligy a turnajů na 2 měsíce
4. fake demo - zákaz hraní ligy a turnajů na 4 měsíce
5. fake demo - ... vždy dvojnásobek předchozího trestu
10.12 - Všichni uživatelé jsou povinni kontrolovat svá dodaná média. Na dodatečné omluvy a výmluvy nebude brán ohled. Proto doporučujeme pojmenovávat si média takovým způsobem, aby nedošlo k omylu, a dodávat svá média po každém zápase ihned po jeho odehrání, aby se předešlo zapomenutí, případně situaci, že nemáte čas média nahrát. Pokud máte čas odehrát zápas, máte čas i dodat.

#11 Modely

11.1 - Je zakázané měnit textury a modely (skiny) zbraní, postav, map, nebe, HUDu, GUIe a další vymoženosti tak, aby to zvýhodnilo hru nebo ztížilo práci adminů (např. no sky nebo tmavá tabulka u SG testu). Nejlepší je používat defaultní modely a textury hry Counter-Strike 1.6, případně se zeptat hlavního ligového admina, jestli je taková změna povolená. Za porušení tohoto pravidla následuje trest odečtením bodů.
11.2 - Povolené modely postav jsou POUZE a jenom NON-STEAM a BALLHEAD modely. Doporučujeme stáhnout modely od nás, viz následující odkazy. Modely ESL, Condition Zero (steam) a další jsou zakázané.
11.3 - Non-Steam modely ke stažení zde.
11.4 - Ballhead modely ke stažení zde.

#12 Host v zápase

12.1 - Pro podání platné žádosti o hosta slouží u zápasu možnost "Podat žádost o hosta". V případě, že host bude povolen v komentáři zápasu nebo na serveru, bude host automaticky brán jako nepovolený. Každý tým smí podat pouze jednu žádost.
12.2 - Zápas nemůže začít, dokud není žádost o hosta POVOLENA nebo ZAMÍTNUTA.
12.3 - Pokud hráč vstoupí do klanu až po přijetí výzvy (jednoduše poté, co už je zápas domluven), nebere se jako hráč klanu, ale jako host. Hrát můžou jen ti, kteří byli v době přijetí výzvy v klanu, nebo ti, kteří jsou povoleni jako hosté.
12.4 - Každý hráč je povinen hrát na serveru pod stejným steamID, které má vyplněné na webu (na omylem špatně vyplněné steamID nebude brán ohled). Pokud tak neučiní, bude považován za nepovoleného hosta.
12.5 - Za nepovolený hosting v zápase je kontumace a trest odečtením bodů.
12.6 - Hostovat mohou pouze ti hráči, kteří jsou registrováni na portálu SHIFTERS.eu a nemají zákaz hraní ligy, případně ban na webu.

#13 Žádosti, protesty

Žádosti
13.1 - Žádosti slouží k vyžádání dema nebo SG testu od soupeře.
13.2 - Pro podání platné žádosti musíte odehrát zápas až do konce. Pokud tak neučiníte a přesto podáte žádost, bude neplatná. Dále pro podání platné žádosti musí být uploadnuty nejdříve 3 hlavní screenshoty (STATUS, GH a GG). Teprve pak lze podat platnou žádost o demo nebo SG test. V opačném pořadí (nejdřív žádost a potom screenshoty) bude žádost neplatná a soupeř nemusí nic dodávat.
13.3 - Platná žádost lze podat maximálně 2 hodiny od uploadnutí posledního z tří hlavních screenshotů (Status, GH, GG). V případě podání žádosti po této době bude žádost neplatná.
13.4 - V případě podání žádosti o média od náhradníka (viz pravidlo 1.19) musí být dodán platný status s jeho steamID jako důkaz, že se hráč skutečně zúčastnil hry.
13.5 - Počty dem a SG testů v jednotlivých ligách, o které můžete zažádat:
5on5 - 3 dema a 3 SG
4on4 - 2 dema a 2 SG
3on3 - 2 dema a 2 SG
2on2 - 2 dema a 2 SG
1on1 - 1 demo a 1 SG

13.6 - Pokud požádáte o média například od 3 hráčů a 1 z nich v zápase nehrál, žádost je považovaná za platnou a 2 hrající hráči jsou povinni dodat požadovaná média.
13.7 - Hráč, který se v průběhu hry odpojil a znovu připojil, je povinen na žádost dodat všechna požadovaná média ze zápasu (tedy pokud se odpojil jednou, musí dodat 2 dema i SG).
Protesty
13.8 - Prostesty slouží jako upozornění admina na porušení pravidel během nebo po zápase.
13.9 - Protest musí být srozumitelný, slušný, pokud možno krátký a bez vulgárních výrazů. Pokud jedna z těchto věcí nebude splněna, je pravděpodobné, že protest bude vyřešen jako nesmyslný.
13.10 - Za podávání nesmyslných protestů může příslušný klan dostat trest za každý takový protest a uživatel, který bude nesmyslné protesty podávat, může dostat osobní trest.
13.11 - Všichni ligoví admini, cheathunteři i vedení portálu mají právo si v případě potřeby (např. podezření z cheatingu) vyžádat IE demo ze zápasu od jakéhokoli hráče, a to i v případě, že v zápase byla podaná neplatná žádost či nebyla podaná vůbec. Z tohoto důvodu jsou hráči povinni uchovávat demo po dobu následujících pěti dní po odehrání zápasu. V případě vyžádání dema (přes pm nebo jinak) musí daný hráč demo dodat do 48 hodin. Pokud tak neučiní, bude zabanován na jeden měsíc za nedodání svého dema a možné zakrývání cheatingu. V žádném případě nebude brán ohled na to, že jste demo omylem smazali a podobně.
13.12 - Pokud nebudete spokojeni s vyjádřením admina, můžete podat protest "Špatné vyjádření ligového admina". Do popisu uvedete, s čím nejste spokojeni, a hlavní admin se na to podívá. Protesty typu [AC] řeší cheathunteři, proto v případě stížnosti na protest tohoto typu podejte protest "Stížnost na cheathuntera".
13.13 - Bude-li podán protest po více jak 7 dnech od času odehrání zápasu, může admin tento protest vyřešit jako nesmyslný. Všichni uživatelé jsou povini si vše hlídat (např. hostingy po nějaké době mažou soubory -> nedodání médií).

#14 Cheating

14.1 - V případě podezření z cheatingu podejte protest. Typ protestu bude "Podezření z Cheatingu" a do popisu protestu napište jméno hráče, o kterého se jedná (např. hráč univerzal_nick STEAM_x:x:xxxxxxxx). Dále bude popis obsahovat vypsané časy z dema a také popis, co se vám na té situaci nezdá (např. 12:45:35 - kouká přes zeď přímo na hráče, 12:48:15 - zbraň mu přeskočila najednou na jiného hráče). Pokud cheathunter nepochopí, co přesně má na demu hledat (např. neurčíte demo nebo hráče), zamítne váš protest a vy jej budete muset podat znova a srozumitelněji. Protesty typu "koukněte na demo hráče univerzal_nick, má cheaty" budou automaticky zamítnuty.
14.2 - Jestliže nebudete spokojeni s rozhodnutím cheathuntera, podejte si nový protest. Typ protestu bude "Stížnost na CHH" a v popisu uvedete, že žádáte o překontrolování. V takovém případě se na demo koukne někdo jiný. V žádném případě ale nemáte právo jakkoli zpochybňovat či urážet práci cheathunterů. Pokud tomu tak bude, můžete obdržet až několikadenní ban za "chytré řeči".
14.3 - Jako cheating se považují všechny typy wallhacků, aimboty, děrovací zvuky, no flash, no smog, no spread, no recoil apod. Všechny cheatingy budou trestány banem na 2 roky, kontumací zápasu a odečtením bodů.
14.4 - Za používání skriptů, které zvýhodňují hru (například bhop skript), a crosshairů u zbraní, které ho nemají (buď model nebo skript), bude proviněný uživatel potrestán banem na 3 měsíce a klan bude potrestán odečtením bodů. Zápas bude zkontumován. Skript na focení tabulky je povolen, neboť nezvýhodňuje uživatele ve hře.
14.5 - Pokud budou hráči obhajovat a bránit svého spoluhráče obviněného z cheatingu, a v pozdější době se opravdu prokáže cheating, mohou dle uvážení admina dostat až několikadenní ban.
14.6 - Pokud hráč vypíše do protestu nesmyslné časy (např. čas 6:57 k demu, které začíná od času 12:34), dostane automaticky ban na 7 dní za zdržování adminů.

#15 PlayOff

Postup do PlayOff
15.1 - Klan (popř. hráč), který bude v průběhu sezóny potrestán 4x a více za urážky či nevhodné chování, nebude mít možnost zúčastnit se PlayOff.
15.2 - Klan (popř. hráč), který v průběhu sezóny 4x a více nedodá demo, nebude mít možnost zúčastnit se PlayOff.
15.3 - Klan, který bude v průběhu sezóny potrestán za cheating, nebude mít možnost zúčastnit se PlayOff.
15.4 - Klan, kterému bude v průběhu sezóny odečteno více bodů, než bude mít odehraných zápasů (např. -15 bodů/10 zápasů), nebude mít možnost zúčastnit se PlayOff.
15.5 - Aby hráč mohl odehrát PlayOff a měl nárok na ocenění, musí mít za daný klan odehraných alespoň 10 ligových zápasů.
Pravidla PlayOff
15.6 - Pravidla PlayOff se řídí převážně pravidly ligy. Pravidla zde uvedená mají větší hodnotu než pravidla uvedená u ligy. Slovo administrátora má větší hodnotu než pravidla zde uvedená. Administrátor může kdykoli zasáhnout a stanovit nový termín odehrání zápasu, případně nařídit nové odehrání zápasu.
15.7 - Hraje se systémem MR15 (po 15 kolech je výměna stran a hra končí remízou 15:15 a nebo vítězstvím jednoho klanu při dosažení 16 kol).
15.8 - V případě remízy u zápasu mimo skupinu (čtvrtfinále, semifinále, finále a o 3. místo) se hraje MR3. Po 3 kolech se střídají strany, vyhrává tým, který jako první získá 4 kola. Toto MR3 se hraje s noži. V případě poranění soupeře jinou zbraní než nožem (střelná zbran, výbušný granát), je zápas zkontumován 16:15 pro poraněný tým. Je povolené kupovat vesty s helmou, 2x flash a 1x SG. V případě další remízy se opakuje nožíkové MR3 do té doby, než bude určen vítěz. Během nožíkového kola se nesmí vyhrát na položení bomby nebo vypršení času a stejně tak se nesmí zdržovat – takové kolo se započítá jako výherní pro soupeře.
15.9 - Semifinále se odehraje stylem BO3 (první tým, který vyhraje 2 mapy, se stává vítězem), finále a zápas o 3. místo se odehrají stylem BO3 nebo po domluvě BO5 (vítěz musí vyhrát 3 mapy). První mapa je určena vedoucím PlayOff, další si vybírá klan, který prohrál předcházející mapu. Pokud systém neumožní nastavení BO3 či BO5, dodávají se všechny screenshoty v jedné složce a zabalené ve formátu .rar. Pokud nebude možné přidat externí odkazy, dodají se screenshoty do komentářů k zápasu.
15.10 - Ve skupinách se klany mohou mezi sebou dohodnout a odehrát zápas v jiný den a čas (dříve nebo i později). Podmínkou je dodání platných screenshotů nejpozději do 72 hodin od prvního uvedeného času zápasu. O této změně musí být kontaktován vedoucí PlayOff (osobní zprávou/komentářem u zápasu) ještě před uvedeným časem zápasu.
15.11 - Při nedostavení na zápas (bez udělení pádného důvodu schváleného adminem) je klan diskvalifikován a zápas zkontumován 16:0.
15.12 - V případě odpojení/padnutí ze zápasu bez napojení zpět do 10 minut a dokončení zápasu bude proviněný klan diskvalifikován z PlayOff a zápas zkontumován. V případě technických problémů doporučujeme dělat screenshoty s důkazy.
15.13 - V případě padnutí serveru či hráče (has timed out) jsou klany povinný dohrát zápas od výsledku, kdy došlo k odpojení hráče/padnutí serveru. V případě padnutí serveru se startovní peníze nastaví na 10k (pokud server neumožňuje tuto hodnotu, nastaví se 5k nebo hodnota, kterou server umožňuje).
15.14 - V MIX ligách (AIM, AWP a FP) je zakázáno nakupovat (vyjma nastavovaného MR3) a smí se používat pouze zbraně, které jsou na mapě (u AIM ligy je povoleno používat AWP/scout). Spawn Kill je povolen. V případě použití nakoupené zbraně bude daný klan po zápase potrestán odečtením 3 kol za každé provinění.
15.15 - Všichni hráči jsou povinni dodat celé demo (nesmí chybět žádné kolo) a SG test (musí být jasně viditelná alespoň jedna postava) do 24 hodin od naplánovaného času zápasu (pokud se klany dohodnou na jiném dni a čase zápasu, vchází v platnost tento dohodnutý čas). V případě nedodání dema se zápas kontumuje, za každé nedodané/neplatné SG se odečítá 5 kol.
15.16 - Všichni hráči jsou povinni být připojeni k zápasu přes AC. Nedbalost neomlouvá, pokud nebude AC zapnutý po celý zápas, bude proviněný klan potrestán kontumací 16:0.
15.17 - V případě špatného AC logu (nezobrazí se bitová hloubka či modely, neodešlou se data aj.) je zápas zkontumován 16:0 za neplatný AC log.
15.18 - Při prokázaném cheatingu bude zápas zkontumován 16:0 a proviněný klan diskvalifikován z PlayOff. Proviněný hráč bude potrestán banem na 2 roky a všichni spoluhráči budou potrestáni zákazem hraní ligy a turnajů na 14 dní.
15.19 - Pokud nebudou dodaný potřebný screenshoty pro uzavření zápasu do 24h od času zápasu, bude zápas uzavřen remízou 1:1.
15.20 - Servery vyhrazené pro Playoff zajišťuje náš portál. Celkem jich je k dispozici 10. Pokud se klany dohodnou, mohou odehrát zápas na jiném serveru.
15.21 - Aby měl hráč nárok na ocenění, musí během PlayOff odehrát minimálně 1 celý zápas.
15.22 - Klany s nedostatečným počtem hráčů budou vyřazeny z PlayOff.
15.23 - Hosting je obecně zakázaný. Klany se ovšem mohou domluvit a hosta povolit.

#16 Anti-Cheat

16.1 - Každý uživatel je povinen si na začátku zápasu zkontrolovat svůj AC log a případné chyby napravit před zahájením zápasu.
16.2 - Pokud bude hráči detekován jakýkoli cheat přes Anti-Cheat, bude automaticky zabanován a nebude mít nárok na zrušení ani zkrácení trestu.
16.3 - Jakýkoli náznak obcházení AC (ať už je to pravda nebo legrace) bude potrestán preventivním banem na měsíc.
16.4 - Hráč, který bude mít v AB 3x záznam,že nebyl připojen přes AC obdrží banned na 14 dní. Pokud tohle pravidlo poruší 6x "Nepřipojen přes AC" obdrží banned na 3 měsíce.
16.5 - V případě detekce nepovolených modelů je uživatel povinen AC restartovat a nahrát správné modely ještě před zápasem, jinak bude zápas vyřešen jako použití nepovolených modelů.
16.6 - V případě detekce 16bit je uživatel povinen nastavit si 32bit a restartovat AC ještě před zápasem, jinak bude zápas vyřešen jako použití 16 bit.
16.7 - Data se musí odeslat do 24h od času zápasu (při turnaji musí hráč odeslat data do 5 minut od dodaní screenshotů). Za neodeslání dat do této doby se zápas kontumuje. Za určitých okolností jsou výjimky možné.
16.8 - Pokud uživatel bude potrestán zákazem hraní LADDER lig bez AC, platí pro něj následující pravidla. Je povinen odehrát každý a celý zápas se zapnutým AC. Za fake spuštění AC, neodeslaná data, odehrání zápasu bez zapnutého AC po celý zápas a nebo odehrání celého zápasu bez AC bude potrestán banem na 14 dní. Za každé další takové provinění se trest zdvojnásobí. Bere se konečný log po zápase.
16.9 - Pokud se uživatel se zákazem hraní bez AC dopustí fake spuštění nebo neodešle data, je jeho povinností dát vše do pořádku dříve, než to bude řešit admin.
16.10 - V případě chyby na straně AC (bude chybět log, přestože hráč bude mít zapnutý AC apod.) musí daný uživatel dodat důkaz, že vše bylo v pořádku a chyba je skutečně na naší straně (např. screenshot že AC zapnutý měl). Pokud tak neučiní, nebude na možnou chybu brán ohled.
16.11 - Hráč, který má povinnost hrát na AC a nemá žádné logy a ani žádné screeny u zápasu o tom, že nemá funkční AC, zápas bude vyřešen kontumačně 1:0

#17 Knife liga

Pravidla
17.1 - Je zakázané používat jinou zbraň než knife.
17.2 - Je zakázané nakupovat.
17.3 - Je zakázané používat jakékoli granáty.
Tresty
17.4 - V případě zranění nepřítele jinou zbraní než nožem bude proviněný tým potrestán odečtením 3 kol (jako důkaz je potřeba dodat demo s časem).
17.5 - v případě zabití nepřítele jinou zbraní než nožem bude proviněný tým potrestán kontumací zápasu (jako důkaz je potřeba dodat demo s časem a nebo screenshot s tabulkou skóre a thetime).
17.6 - Za použití jakéhokoli granátu bude proviněný tým potrestán odečtením 3 kol (jako důkaz je potřeba dodat demo s časem).


Slovo závěrem

- Všechna pravidla jsou platná a vchází v platnost od okamžiku, kdy byli uživatelé informováni o jejich změně.
- Pokud máte nějaké návrhy na zlepšení pravidel, kontaktujte uživatele ZebRa.
- Všechna výše sepsaná pravidla podléhají autorským právům portálu SHIFTERS.eu.
Hledající Soupeře
Momentálně nikdo nehledá soupeře
Sponzor
Sázky na ligové zápasy
 › Hrající týmy
1
2
0
Není dostupný žádný zápas na sázky.
Dnešní turnaje
Nejsou dostupné žádné turnaje.
Anketa
Hrajete Poker?
Ano

Ne

Celkem hlasů: 118Komentářů: 0
Shoutbox
stinx 14:32
@ neon [12:40]: my awp goat
slt 22:56
kkti
slt 22:56
_?%!^i
neon 12:40
8)
ono 12:36
pič.us
ono 12:35
findus &#!*!$
ono bobula sucha obluda
ono 12:31
@ stinx [13:44]: predáva nudes cez pokec